Kokia tvarka norint ant daugiabučio namo fasado/stogo įsirengti butui priklausantį kondcionierių?

Oro kondicionierius – atšilus orams padeda sukurti komfortą būste. Tačiau svarbu nepamiršti, kad įsirengus kondicionierių negalima atsisakyti patalpų vėdinimo – tai du procesai, kurie vienas kitą papildo.

Oro kondicionieriaus tvirtinimas mieste prie daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato fasado ar ant pastato stogo priskiriamas paprastojo remonto darbams keičiant pastato išvaizdą, todėl reikia laikytis nustatytų taisyklių.

Nuo ko pradėti norint įsirengti naują kondicionierių ar pakeisti?

 1. Susirinkimo organizavimas. Reikia kreiptis į namo administratorių dėl susirinkimo organizavimo, kadangi reikalingas daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas, įformintas protokolu.
 2. Paprastojo remonto aprašas.  Gavus daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą privalomą parengti pastato paprastojo remonto  aprašą  (kultūros paveldo statinio atveju – paprastojo remonto projektą). Pastato paprastojo remonto aprašas (projektas) turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ reikalavimus. Jei daugiabutis namas yra nekilnojamoji kultūros vertybė, reikalingas Kultūros paveldo departamento sutikimas
 3. Statybą leidžiantis dokumentas. Privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kurį išduoda savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra statinys.
Kokie namai gali dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Programoje gali dalyvauti tik daugiabučių namų klasifikaciją atitinkantys būstai – trijų ir daugiau butų gyvenamieji namai, kuriuose gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų. Taip pat daugiabutis turi būti pastatytas pagal iki 1993 m. galiojusius statybos techninius normatyvus – šių daugiabučių energinis efektyvumas yra maždaug dvigubai prastesnis nei būstų, statytų pagal atnaujintus normatyvus.

Namo atnaujinimui (modernizavimui) turi sutikti dauguma namo gyventojų.

Ar galima sustabdyti mokesčių skaičiavimą, jei bute niekas negyvena?

Jeigu bute niekas negyvena, mokėjimo už administratoriaus teikiamas paslaugas sustabdyti negalima. Savininkas privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti bei atnaujinti.

Kaip savitarnoje galiu sumokėti už kitas komunalines paslaugas? Kiek man tai kainuos?

Prisijungus prie savitarnos svetainės paspauskite mokėti, skiltyje kitų tiekėjų sąskaitos (paslaugos) pasirinkite tiekėją iš sąrašo, tuomet įveskite mokėtojo kodą ir įtraukite pasirinkto tiekėjo sąskaitą (paslaugą).

Visos įmokos priimamos nemokamai.

Nepavykus priskirti kitų tiekėju skambinkite telefonu (8 389) 62206.

Kaip prisijungti prie elektroninės savitarnos svetainės?

Pirmą kartą jungiantis turite įvesti pirminį prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuriuos rasite UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitoje. Suvedus duomenis el. paštu gausite laišką su patvirtinimo nuoroda.

Detalesnė informacija.

Nepavykus prisijunti skambinkite telefonu (8 389) 62206.

Noriu gauti elektronines sąskaitas. Kaip tai padaryti?

Sąskaitų gavimo būdą galite pasirinkti elektroninės savitarnos svetainėje –  https://savitarna.utbu.lt/ arba paskambinus telefonu (8 389) 62206.

Kur kreiptis, jeigu turiu klausimų dėl mokesčių skaičiavimo UAB „Utenos butų ūkis“ pateiktoje sąskaitoje?

Jeigu turite klausimų dėl mokesčių skaičiavimo UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitoje:

 • už bendrovės suteiktas paslaugas , kreipkitės į apskaitos skyrių telefonu (8 389) 62206;
 • už renovaciją, kreipkitės į apskaitos skyrių telefonu (8 389) 62084.
Kur kreiptis jeigu negavau UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitos ?

Jeigu negavote UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitos:

 • už bendrovės suteikas paslaugas, kreipkitės į apskaitos skyrių telefonu (8 389) 62206;
 • už renovaciją, kreipkitės į apskaitos skyrių telefonu (8 389) 62084.
Kur galiu apmokėti UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitą?

UAB „Utenos butų ūkis“ ir kitų komunalinių paslaugų sąskaitas galite apmokėti:

 1. Elektroninės savitarnos svetainėje https://savitarna.utbu.lt/
 2. UAB „Utenos butų ūkis“ kasose:
 • Rašės g. 1, Utena (Darbo laikas: I-IV 7.30-16.15 val., V 7.30-15.00 val. (pietų pertrauka 11.30-12.30 val.));
 • Aušros g. 73, Utena (Darbo laikas: II-V 9.00-17.30 val. (pietų pertrauka 13.00-14.00 val.), VI 30-14.00 val. (pietų pertrauka 12.30-13.00 val.);
 • Taikos g. 6, Utena (Darbo laikas: II-V 9.00-17.30 val. (pietų pertrauka 13.00-14.00 val.), VI 30-14.00 val. (pietų pertrauka 12.30-13.00 val.)
Kas yra namo kaupiamosios lėšos? Kaip jos kaupiamos ?

Kaupiamosios lėšos yra kiekvieną mėnesį gyventojų kaupiamos lėšos planuojamiems daugiabučio namo atnaujinimo, remonto ir namo išsaugojimo darbams atlikti pagal privalomus statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Kaupiamosios lėšos renkamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nors kaupiamųjų lėšų tarifą nustato minėtas Vyriausybės nutarimas, butų ir kitų patalpų savininkai, pageidaujantys, kad jų name būtų atlikti reikalingi bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar pagerinimo darbai, gali savo iniciatyva padidinti kaupimo įmokas.

Gyventojų sukauptos lėšos yra naudojamos pagal tikslinę paskirtį – namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, šildymo mazgo ir kt. konstrukcijų) remontui. Šie remonto darbai planuojami parengiant ilgalaikį planą, kuriame numatomi konkretūs darbai, lėšų kaupimo įmokos dydis, lėšų kaupimo trukmė ir kiti aspektai. Ilgalaikį planą ir apskaičiuotą kaupiamosios įmokos tarifą tvirtina butų ir kitų patalpų savininkai teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad dalis sukauptų lėšų gali būti panaudojama ir nenumatytiems darbams, pvz., avarijų atveju atsiradusiems defektams ar inžinerinių sistemų gedimams likviduoti.

Kur kreiptis įvykus avarinei situacijai?

Visą parą skambinkite bendrovės avarinei tarnybai telefonu (8 389) 62224.

Kas yra bendro naudojimo objektai?

Bendro naudojimo objektai yra:

 1. bendrosios konstrukcijos (pamatai, perdenginiai, stogas, balkonų ir laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, laiptai, durys);
 2. bendroji inžinerinė įranga (vandentiekio ir nuotekų tinklai, šildymo sistemos ir šilumos punktai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, elektros instaliacija ir skydinės, liftai, antenos ir kabeliai);
 3. bendrojo naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai, holai, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai).
Ką veikia namo administratorius?

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus –užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus pagal LR Civilinį kodeksą, jiems atstovaujant.