Pranešimą apie pažeidimą (bendrovėje galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas) galite pateikti el. paštu: pranesk@utbu.lt


Pranešėjų apsaugos įstatymas