UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“
PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS
DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMAS
ADMINISTRAVIMAS - tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
Administratorius vykdo šias funkcijas:
 • Tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, namo techninę ir kitą dokumentaciją.
 • Sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį pildo arba keičia.
 • Atlieka bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras:
  • nuolatinius stebėjimus;
  • kasmetines apžiūras;
  • neeilines apžiūras;
  • statybinius tyrinėjimus;
  • energetinį auditą.
 • Administravimo nuostatų nustatytais atvejais organizuoja susirinkimus su gyventojais, įgyvendina patalpų savininkų priimtus sprendimus.
 • Organizuoja bendrojo naudojimo objektų remonto ir rekonstrukcijos konkursus.
 • Tvarko pajamų ir išlaidų, susijusių su administruojamu namu, apskaitą.
 • Apskaičiuoja butų ir kitų patalpų savininkams mėnesines įmokas.
 • Vykdo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, avarijų likvidavimą ir lokalizavimą.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
NUOLATINĖ TECHNINĖ RIEŽIŪRA (EKSPLOATAVIMAS) – namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato laikančiųjų konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, parengimas šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymas, pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašą.
BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAI
 • BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS:
  • PAMATAI
  • PERDENGINIAI
  • STOGAS
  • BALKONŲ IR LAIPTINIŲ KONSTRUKCIJOS
  • FASADŲ APDAILOS ELEMENTAI
  • LAIPTAI
  • DURYS
 • BENDROJI INŽINERINĖ ĮRANGA
  • VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI
  • ŠILDYMO SISTEMOS IR ŠILUMOS PUNKTAI
  • KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIAI
  • ELEKTROS INSTALIACIJA IR SKYDINĖS
  • LIFTAI
  • ANTENOS IR KABELIAI
 • BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS
  • LAIPTINĖS
  • KORIDORIAI, HOLAI
  • PALĖPĖS, SANDĖLIAI
  • RŪSIAI, PUSRŪSIAI
AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS
Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektuose.