Apie bendrovę

Apie bendrovę

UAB „Utenos butų ūkis“ įregistravimo data 1995 m. balandžio 25 d. Tačiau bendrovės veikla buvo pradėta vykdyti ankščiau, tik pavadinimas keitėsi kelis kartus: 1994 m. buvo įkurta Utenos apskrities komunalinio ūkio skyriaus butų valdyba, 1956 m. suteiktas Utenos namų valdybos pavadinimas, 1989 m.  – Butų ūkio remonto ir eksploatavimo valdyba, 1995 m. – SP UAB „Utenos butų ūkis“.

Bendrovės vizija – moderni, socialiai atsakinga, pelningai veikianti bendrovė. Geriausias pasirinkimas esamiems ir būsimiems klientams, teikiant daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo, techninės ir inžinerinių sistemų priežiūros, atnaujinimo (modernizavimo), statybos bei remonto ir kitas susijusias paslaugas.

Bendrovės misija – teikti bendrosios nuosavybės administravimo, techninės ir inžinerinių sistemų priežiūros, statybos bei remonto ir kitas paslaugas.

Bendrovės pagrindinė veikla - Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, vykdyti:

  • daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą;
  • techninę priežiūrą;
  • šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą;
  • daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimą;
  • mokamų paslaugų teikimą sutartiniais pagrindais fiziniams ir juridiniams asmenims;
  • pinigų perlaidas (įmokų surinkimą už komunalines paslaugas).