Apie renovaciją

Apie renovaciją

Utenos rajono taryba 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-205 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ patvirtino Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą ir šios programos įgyvendinimo administratoriumi paskyrė UAB „Utenos butų ūkis“.

Programoje gali dalyvauti:

 • daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.

Valstybė teikia kompensaciją atnaujinant (modernizuojant) daugiabutį namą:

 • 30% statybos rangos darbams;
 • 100% projekto rengimo ir ekspertizės išlaidoms;
 • 100% projekto administravimui;
 • 100% projekto statybos techninei priežiūrai.

 Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo eiga:

 1. Investicinio plano parengimas, pritarimas ir tvirtinimas – apie 4-5 mėn.
 2. Techninio darbo projekto pirkimas, parengimas, statybos leidimo gavimas – apie 6-8 mėn.
 3. Vykdomi rangos darbai ir statybos užbaigimo aktas gavimas – apie 14-18 mėn.
 4. Valstybės paramos gavimas, kredito bei palūkanų įmokų grafikų gavimas – apie 2-4 mėn.

Renovacija – ilgas ir sudėtingas procesas, kuris prasideda nuo pačių gyventojų apisprendimo ir tęsiasi nuo 26 iki 35 mėnesių. 

Jeigu nusprendėte dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje, nepriklausomai nuo to ar daugiabučiame name yra įkurta Bendrija, ar valdoma Jungtinės veiklos sutartimi – kreipkitės ir mes padėsime tai įgyvendinti!

 

Utenos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais:

 1. Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo patvirtinta programa:https://teisineinformacija.lt/utena/document/58050
 2. Utenos miesto kvartalų patvirtinta programa: https://teisineinformacija.lt/utena/document/66729