Asmens duomenų apsauga

UAB „Utenos butų ūkis“ duomenų apsaugos pareigūnas:

Vardas, pavardė Žydrūnė Šalkauskienė
Juridinio asmens pavadinimas Teisinis auditas, MB, į. k. 304783917
Adreas J. Basanavičiaus g. 49A-304, Utena
Tel. Nr.  +370 610 24983
El. paštas info@teisinisauditas.lt

Priedai