Daugiabučių namų administravimas

Daugiabučių namų administravimas

UAB „Utenos butų ūkis“, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, skirta administruoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus Utenos mieste. Bendrovė administruoja daugiabučius namus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.240 straipsnio pagrindu, 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendro naudojimo objektų administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais daugiabučių namų administravimą ir priežiūrą. Administratorius savo prievoles privalo vykdyti tik naudos gavėjo interesais. Administratorius negali jam suteiktų teisių panaudoti savo asmeniniams poreikiams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti (LR CK4.242 str.).

ADMINISTRAVIMAS - tai pastatų, patalpų, inžinerinės įrangos dokumentacijos ir jos apskaitos tvarkymas, pastatų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos būklės stebėjimai, apžiūros, auditas, ekspertizės ir kt. Pastatų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninės priežiūros, remonto, avarijų likvidavimo organizavimas, mokesčių butų ir kitų patalpų savininkams priskaičiavimas ir jų administravimas, skolų išieškojimas, susirinkimų organizavimas, kiti nuostatuose ir norminiuose aktuose numatyti darbai.

Priedai