Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų techninė priežiūra

Statybos įstatyme bei statybos techniniuose reglamentuose numatyti esminiai reikalavimai statiniams, kurių nesilaikant gali kilti pavojus žmonėms bei aplinkai. Visus juos išmanyti ir tinkamai įvertinti statinio būklę, jos pokyčius gali tik kvalifikuoti specialistai. UAB „Utenos butų ūkis“ atsakingas už administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės objektų techninę priežiūrą.

Statinio techninę priežiūrą sudaro:

  1. nuolatinės apžiūros (namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, parengimas šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymas, pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašą);                                          
  2. periodinės (sezoninės) apžiūros;                                                                                                         
  3. neeilinė apžiūra (atliekamos atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes).

 

2010 m. gegužės 12 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-299 patvirtintas Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir kitokio tvarkymo darbų sąrašas, kuris 2011 m. sausio 14 d. Utenos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-31 papildytas.

Priedai