Dėl daugiabučių namų metinių ataskaitų

Dėl daugiabučių namų metinių ataskaitų

Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 603  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ V skyriaus 17 punktu,

INFORMUOJAME, KAD UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU, METINĖ ATASKAITA PASKELBTA DAUGIABUČIO NAMO LAIPTINĖS SKELBIMŲ LENTOJE IR ĮKELTA Į SAVITARNOS SVETAINĘ – https://savitarna.utbu.lt

Jei esate neprisijungęs prie savitarnos, tai padaryti nesudėtinga: pirmą kartą jungiantis reikia įvesti pirminį prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurie yra pateikiami UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitoje. Detali registracijos bei prisijungimo instrukcija pateikta savitarnoje – https://savitarna.utbu.lt

 

Kontaktinė informacija metinių ataskaitų klausimais, tel. Nr.: 8 389 31171.

Kontaktinė informacija savitarnos klausimais, tel. Nr.: 8 389 62206.