Korupcijos prevencija

Pranešimą apie pažeidimą (bendrovėje galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas) galite pateikti el. paštu: pranesk@utbu.lt

Sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymą.

 

 

 

Priedai