Pasirašytas naujas bendradarbiavimo susitarimas su Užimtumo tarnyba

Pasirašytas naujas bendradarbiavimo susitarimas su Užimtumo tarnyba

UAB „Utenos butų ūkis“ (toliau – Bendrovė) ir Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2024 m. balandžio 18 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo susitarė bendradarbiauti teikiant profesinį orientavimą ir profesinį veiklinimą regioniniuose karjeros centruose „Karjeras“.

Šio susitarimo pagrindinis tikslas – pakviesti tam tikras asmenų grupes atvykti į Bendrovę, parodyti, kuo užsiima bei pristatyti Bendrovėje esančias profesijas.

Šiuo susitarimu Bendrovė įsipareigojo priimti tam tikras grupes asmenų, kurie bus supažindinami su Bendrovėje esančia profesine veikla. Taip pat bus supažindinti su saugos ir sveikatos instrukcijomis, elgesio taisyklėmis ir vidaus tvarka, susijusia su profesiniu veiklinimu.

Tikimasi, kad šis susitarimas padės Bendrovei pritraukti potencialius darbuotojus, taip pat padės asmenims geriau suprasti, kokia veikla vyksta Bendrovėje ir kokiais keliais galėtų klostytis jų karjera čia. Tai puikus būdas skleisti informaciją apie Bendrovės veiklą bei galimybes.

Šio susitarimo tikslas, kad tai būtų naudinga tiek Bendrovei, tiek bendruomenei, kadangi geresnis profesinis orientavimas gali lemti efektyvesnį darbo rinkos suderinimą ir asmenų galimybes rasti tinkamą darbą.