UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ ĮDIEGTI TARPTAUTINIAI STANDARTAI (ISO)

UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ ĮDIEGTI TARPTAUTINIAI STANDARTAI (ISO)

UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ ĮDIEGTI TARPTAUTINIAI STANDARTAI (ISO)

 

Norime pasidžiaugti, kad praėjusių metų pabaiga UAB „Utenos butų ūkis“ (toliau – Bendrovė) buvo ypač reikšminga. 2023 m. gruodžio 21 d. Bendrovė gavo du tarptautinius standartus: ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015.

Bendrovė nuolat stengiasi gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti, kad Bendrovė būtų geriau pasirengusi pasinaudoti naujomis galimybėmis vis konkurencingesnėje rinkoje. Todėl buvo skirta daug laiko bei pastangų tobulinant Bendrovės vadybos sistemas pagal ISO standartų reikalavimus.

Sertifikavimo įstaiga UAB „Sistemų registras“ įvertino Bendrovės vadybos sistemas ir nustatė, kad jos atitinka vadybos sistemų standartų reikalavimus. Bendrovė gavo du tarptautinius standartus: kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001:2015.

Bendrovei svarbu išlikti patrauklia akcininkui, klientams, darbuotojams bei visuomenei. Standarto ISO 9001:2015 diegimas padeda vienodai suprasti procesus ir sistemą, nustatyti vertinimo kriterijus, didinti produktyvumą, tobulinti valdymą ir kontrolę bei gerinti darbo sąlygas. Įdiegta sistema klientams ir Bendrovės partneriams patvirtina, kad Bendrovė maksimaliai valdo visus vykstančius procesus, greitai reaguoja į pokyčius, užtikrina aukštą paslaugų kokybę.

Būtent ISO 9001 sertifikatas įrodo Bendrovės įsipareigojimą siekti kokybės ir pateisinti klientų lūkesčius. ISO 9001:2015 standarto reikalavimų įdiegimas ir gautas sertifikatas garantuoja, kad Bendrovėje įdiegta kokybės vadybos sistema veikia efektyviai.

Bendrovės įvaizdį taip pargerina rūpinimasis aplinka. Tinkama aplinkos apsaugos vadyba teigiamai veikia Bendrovės ekonominius rodiklius bei didina konkurencingumą. Tai, kad į aplinkos apsaugą žvelgiama atsakingai, šiandien tampa vienu ir viešųjų pirkimų kriterijų. ISO 14001:2015 – pagrindinis aplinkos vadybos sistemos standartas. Jis apibrėžia svarbiausius reikalavimus aplinkos apsaugos aspektų identifikavimui, stebėjimui ir visos sistemos valdymui bei gerinimui.

Bendrovėje įdiegus ISO buvo pagerinta vidinį Bendrovės tvarka, užtikrintas efektyvesnis valdymas, pakoreguota valdymo struktūra, aiškiai nustatyti Bendrovės tikslai, procesai, atnaujintas ir apibrėžtos darbuotojų pareigybės, Bendrovė tapo socialiai atsakingesnė rūpindamasi aplinkos apsauga bei gamtinės aplinkos išsaugojimu ateities kartoms.

Taip pat labai svarbu, kad dabar Bendrovės klientai gali dar labiau pasitikėti UAB „Utenos butų ūkis“ darbo kokybe. Įdiegti standartai įpareigoja Bendrovę kiekvienais metais formuoti vis naujus tikslus ir uždavinius. Tokiu būdu bus siekiama nuolat tobulėti ir išlaikyti šių standartų aktualumą.

 

UAB „Utenos butų ūkis“ administracija