2022 m. rugsėjo 29 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-226 „Dėl daugiabučių  gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2022 m. rugsėjo 29 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-226 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Primename, kad 2022 m. rugsėjo 29 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-226 „Dėl daugiabučių  gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Vadovaujantis šiuo Aprašu gyventojai gali prisijungti prie daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos ir suformuoti žemės sklypus prie savo daugiabučių gyvenamųjų namų.

Nuo ko pradėti norint suformuoti žemės sklypą prie savo daugiabučio gyvenamojo namo?

  1. Pirmiausiai reikalingas daugumos daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų sutikimas (50%+1);
  2. Tuomet pateikiamas prašymas į Utenos rajono savivaldybę (prašymų teikimo tvarka nurodyta Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje utena.lt);
  3. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo lėšomis finansuotinų objektų atrankos komisija (toliau – Komisija) nagrinėja pateiktą prašymą;

Gavus teigiamą Komisijos sprendimą:

  • gyventojai, kurie prašo skirti finansavimą žemės sklypui suformuoti, gauna finansavimą 100% tinkamoms finansuoti išlaidoms;
  • gyventojai, kurie dalyvavo ar dalyvauja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, gauna finansavimą 100% techninio tvarkymo darbų projekto rengimo išlaidoms ir 100% tinkamoms finansuoti išlaidoms daugiabučio gyvenamojo namo ar namų grupės teritorijų infrastruktūros darbų tvarkymo išlaidoms. Jeigu daugiabučių gyvenamųjų namų grupėje atnaujintų (modernizuotų) namų yra:

75% – finansuojama 75%;

50% – finansuojama 50%;

25% – finansuojama 25%.

Kiti darbai finansuojami gyventojų lėšomis.

  1. Vykdomas darbų atlikimas.

Plačiau apie Aprašą skaitykite ČIA.

Norime atkreipti dėmesį, kad gyventojai suformavę žemės sklypus daugiabučiams gyvenamiesiems namams ar jų grupėms eksploatuoti:

  • iki 2025 m. sausio 1 d. – atleidžiami nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 10 metų laikotarpiui;
  • iki 2026 m. sausio 1 d. – atleidžiami nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio 5 metų laikotarpiui.

 

JEI TURITE PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ – SKAMBINKITE DAUGIABUČIŲ NAMŲ PRIEŽIŪROS VADYBININKAMS TELEFONU (8 389) 62085.